ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสรุปข้อตรวจพบและให้คำปรึกษา แนวทางการควบคุมภายในที่จะช่วยให้ระบบสอบทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่:24 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: admininternalaudit

แกลเลอรี่