รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่:30 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 22

ข้อมูลโดย: admininternalaudit