ประชุมสรุปผลการตรวจสอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวพิมลพรรณ  ตวงหิรัญวิมล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและทีมตรวจสอบ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา  เพื่อสรุปข้อตรวจพบและให้คำปรึกษา แนวทางการควบคุมภายในที่จะช่วยให้ระบบสอบทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา และบุคลากรภายในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 64

ข้อมูลโดย: admininternalaudit

แกลเลอรี่