ประชุมสรุปผลการตรวจสอบระบบ Single Window

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวพิมลพรรณ  ตวงหิรัญวิมล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและทีมตรวจสอบ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบระบบ Single Window สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสรุปข้อตรวจพบและให้คำปรึกษา แนวทางการควบคุมภายในที่จะช่วยให้ระบบสอบทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายพิทักษ์ วัฒนพงษ์พิศาล  ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ   นายนัฐธี  เม่นนิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และบุคลากรภายในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 70

ข้อมูลโดย: admininternalaudit

แกลเลอรี่