ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม 4 ประการ

วันที่:04 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 72

ข้อมูลโดย: admininternalaudit