กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี การปฏิบัติงานตรวจสอบอยู่ภายใต้ระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

วันที่:17 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 93

ข้อมูลโดย: admininternalaudit

เอกสารแนบ: