รอบรู้คู่ Audit

การตรวจสอบภายใน  เป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนวทางในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนด

วันที่:17 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 119

ข้อมูลโดย: admininternalaudit

แกลเลอรี่