ความรับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบและมีอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 135

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่