แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กลุ่มตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  พร้อมประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่

วันที่:20 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 109

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin