คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

วันที่:20 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 109

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin