ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

อาคารสำนักงานใหม่ 162 ปี ชั้น 7  

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพ 10100 

โทรศัพท์ : 02-2331311-8 ต่อ 298

โทรสาร : ไม่มี

E-MAIL : AUDIT@MD.GO.TH

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 168

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่